Language: NOR | ENG

Lite brukermedvirkning i helsetjenesten

Lege holder pasients hånd

Pasienter opplever at de i liten grad blir hørt under behandling i helsetjenesten, viser undersøkelse. 

Det er avisa GD og deres samarbeidsaviser i Innlandet som skriver om studien ledet av professor Rolf Rønning ved  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Mangel på informasjon, helsepersonell som er så travle at de fremstår som uhøflige og dårlig kommunikasjon mellom sykehus og kommunehelsetjenesten er noen av funnene i undersøkelsen, skriver avisa.

Undersøkelsen er gjennomført av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Sykehuset Innlandet. Et utvalg på 15 personer mellom 67 og 83 år, med sammensatte lidelser og gjentatte sykehusinnleggelser, ble intervjuet om hvordan de har opplevd brukermedvirkning i egen sykehistorie. Pasientene rapporterer blant annet at deres mening om egen situasjon i liten grad blir lyttet til.