Language: NOR | ENG

Kronikk: Sett lys på trollet, så sprekker det

Tollere må gå med pepperspray, veiledere i NAV må ha voldsalarm, sykepleiere må lære seg forsvarsteknikker – vold og trusler i arbeidslivet er utbredt. Snakk sammen for å øke beredskapen, skriver HINN- forskere i kronikk. 

 

Førstelektor Tore Hafting og førstelektor Ole Jørgen Ranglund fra Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har sammen med Pål Ellingsen fra Høgskolen i Østfold skrevet kronikken "Vold og trusler på jobben: Sett lys på trollet, så sprekker det" i forskning.no

De har gjort en gjennomgang av forskningen som viser at det blir stadig mer vold og trusler rettet mot ulike grupper i arbeidslivet. Ansatte utsettes for fysisk vold, materiell vold og psykisk vold. 

"Selv om ansvaret ligger hos ledelsen, må de samarbeide med de ansatte om å skape et arbeidsmiljø som preges av psykologisk trygghet. Ansatte skal kunne snakke om risiko, feil og avvik i arbeidsgruppa uten å frykte straff fra sjefen. Da kan de drøfte hvordan feil kan oppdages bedre og unngås," skriver de.