Language: NOR | ENG

Kronikk om tegnspråkelever

Kronikk om tegnspråkelever

Med et pennestrøk fjernes et viktig språkmiljø, skriver Pernille Hansen og fem andre språkforskere i et innlegg i Aftenposten om nedleggelsen av internater for tegnspråkelever. 

Pernille Hansen er førsteamanuensis ved  Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet. 

kronikken i Aftenposten skriver språkforskerne at de er sjokkert over at man med et pennestrøk fjerner et så viktig språkmiljø for døve og tunghørte barn. Statspeds internater hvor disse barna samles for å lære tegnspråk, legges ned fra nyttår. 

"Vennerelasjoner er en viktig del av språkmiljøet (...) Vi kan ikke forstå annet enn at elever over hele landet nå får et dårligere tilbud", skriver språkforskerne. 

Hansen er også intervjuet i en artikkel i samme avis om konsekvensene av nedleggelsen

Vil du hjelpe oss å bli bedre?