Language: NOR | ENG

Kronikk om erfaringer med koronaskolen

Vi har vært vitne til et stort, pedagogisk eksperiment i skolen siden mars 2020, og nå er flere skoler igjen på rødt nivå. Hvordan har dette eksperimentet egentlig gått?

Tre forskere fra Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet skriver i Forskersonen om erfaringene etter et drøyt år med koronaskole -- førsteamanuensis Ann Margareth Gustavsen, førsteamanuensis Espen Stranger-Johannessen og førsteamanuensis  Ellen Nesset Mælan

Det er mye å lære av erfaringene fra det siste året for skolene som nå går inn i en ny periode med rødt nivå eller hjemmeskole, skriver de.