Language: NOR | ENG

Kritikk av forskningen på kjønnsforskjeller i skolen

Kritikk av forskningen på kjønnsforskjeller i skolen

Førsteamanuensis Birgit Nordtug ved Høgskolen i Innlandet. 

Gruppetenkning rundt kjønnsforskjeller kan gjøre at variasjoner innad i gruppene og individuelle blir usynlige, skriver Birgit Nordtug. 

Artikkelen " Den Ene og den Andre. Betraktninger om forskningsbaserte stillbilder av kjønnsforskjeller og andre forskjeller i skolen" setter et kritisk søkelys på forskning og politikk der gutter og jenter blir forstått på gruppenivå.

Birgit Nordtug, førsteamanuensis i psykologi ved HINN, har skrevet artikkelen sammen med lektor i spesialpedagogikk Benedikte Thaulow ved Ringerike Steinerskole og professor i idrettsvitenskap Gunn Engelsrud ved Høgskulen på Vestlandet.

"Særlig kommer gruppetenkning fram i evidensbasert forskning om kjønnsforskjeller i skolen. Ved å bruke biologiske forskjeller som forklaring, hevdes det at gutter får dårligere karakterer enn jenter, mens jenter opplever mer stress og press enn gutter. Når politikk og praksis forankres i denne typen forskning, kan det bidra til at gutter og jenter fikseres i et statisk enten-eller-forhold. Både variasjoner innad i gruppene og individuelle erfaringer risikerer herved å bli usynlige og ugyldige. Det gjelder også andre forskningsbaserte stillbilder som kun åpner for å ta posisjonen som enten den Ene eller den Andre", skriver de. 

Artikkelen er en oppfølger av «Kjønnsseminaret» på HINN høsten 2019