Language: NOR | ENG

Jensen med artikkel om innvandrere og dialekt

portrett uri jensen

Bård Uri Jensen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. 

Innvandrere som bruker dialekt blir sett på som mer "norske", ifølge ny artikkel. 

Førsteamanuensis  Bård Uri Jensen har publisert artikkelen " Dialect acquisition and migration in Norway – questions of authenticity, belonging and legitimacy" i Journal of Multilingual and Multicultural Development sammen med Unn Røyneland fra Universitetet i Oslo.  

Innvandrere til Norge blir sett på som berettigede og legitime brukere av lokale dialekter. Å bruke dialekt blir sett som positivt, og som et tegn på god integrering og "norskhet", kommer det fram i artikkelen. Det varierer om voksne innvandrere faktisk bruker det lokale talemålet. Det avhenger blant annet av synet på dialekt i hjemlandet og om de identifiserer seg med nærmiljøet der de bor. 

Jensen er ansatt ved Institutt for humanistiske fag.