Language: NOR | ENG

Innstramminger i Sverige slo positivt ut på børsen

Innstramminger i Sverige slo positivt ut på børsen

Finansavisen har sett nærmere på en artikkel fire forskere ved handelshøgskolen Innlandet har fått publisert (Faksimile Finanavisen)

Svenske aksjekurser steg med strengere pandemiregler. Det gjorde de ikke i Norge, viser forskning fra HINN.

Ståle Størdal

Førsteamanuensis Ståle Størdal har sammen med tre kollegaer fått publisert en artikkel der de har sett på børsene i Sverige og Norge under starten av pandemien

Forskningen, som nylig er publisert, er plukket opp av Finansavisen. I en reportasje skriver avisen (bak betalingsmur) om hvordan Norges og Sveriges ulike pandemistrategier har slått ut for børsene i de to landene.

– Hovedfunnet er at restriksjoner og endringer i disse i liten eller ingen grad påvirket kursutviklingen for norske selskap, mens strammere tiltak i Sverige hadde en positiv effekt på kursutviklingen for svenske aksjeselskap, sier førsteamanuensis Ståle Størdal til Finansavisen.

Det er han, sammen med kollegaene  Erik Haugom, Gudbrand Lien og Ørjan Mydland på fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, som er forfatterne bak artikkelen.

To strategier - to resultater

Som vi vet valgte Norge og Sverige to nokså forskjellige strategier da det smalt i mars i fjor. Mens Sverige valgte en "snill" tilnærming for å takle pandemien, gikk Norge for en mye strengere linje. Vi stengte ned mens Sverige anmodet om å ta ansvar.

Hvordan børsene reagerte på innstrammingene da de først kom i Sverige, er overraskende.

Studien viser altså at når svenske myndigheter strammet til på sine restriksjoner, ga det positive kursutslag for børsnoterte selskap, mens norske innstramminger ikke signifikant påvirket kursutviklingen.

Ståle Størdal forklarer det slik til avisen.

– Sverige fikk tidlig en mer dyster utvikling, med høye smitte- og dødstall. Derfor tror vi at markedet reagerte positivt på at det ble tatt tak. I Norge ble ikke problemet så stort i form av smitte- og dødstall. Derfor har trolig markedet i mindre grad opplevd det som nødvendig å stramme inn, sier Størdal.

Noe å lære

Tallene som de fire forskerne har sett nærmere på for å konkludere som de har gjort er hentet fra 221 dagers handel på børsen fra 1. januar til 5. november.

De er basert på data for 759 børsnoterte selskap i Sverige, og 245 selskaper i Norge.

Finansavisen spør forskerne om studien gir noe svar på hvilken strategi som har vært best.

– Når markedet opplever at det er behov for tiltak, og tiltakene så kommer, så mottas de positivt. Å stenge helt ned uten at det oppleves som nødvendig, ville nok sikkert gitt negativ utvikling i markedene, avslutter i Ståle Størdal til Finansavisen.