Language: NOR | ENG

Hvordan velger ulven sitt leveområde?

Bilde av ulv og bjørn

Bilder tatt av ulv og brunbjørn som er radiomerket som del av prosjektet (foto: Skandinaviska Björnprojektet/ SKANDULV). 

En ny studie har sett på hvor ulvene oppholder seg og hvorvidt det betyr noe om det også er bjørn i området.

Andre studier har antydet at ulven unngår områder der det er bjørn. Men forskerne bak artikkelen Wolf habitat selection when sympatric or allopatric with brown bears in Scandinavia, blant dem professor Barbara Zimmermann og førsteamanuensis  Petter Wabakken, fant det motsatte.

Med et unikt datamateriale fra GPS- merkede brunbjørner og ulver i Norge og Sverige, fant de at det ikke hadde noen betydning for ulvenes valg av habitat om sommeren om det var bjørn i området eller ikke.

De fant også at ulvene trekker ned i lavlandet om vinteren, mens bjørnen ligger i hi. Det forklarer de med at ulvens viktigste matkilde, elgen, også trekker ned i lavereliggende strøk vinterstid når det er mye snø og lite mat å finne i høyden.

Studien viser også at bade bjørner og ulver unngår områder påvirket av mennesker på dagtid.

Resultatene er altså ikke i tråd med tidligere funn, og  forskerne skriver i en blogg at studien illustrerer at ulven kan ha flere drivkrefter for valg av habitat.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?