Language: NOR | ENG

HINN sentrale på stor forskningskonferanse

HINN sentrale på stor forskningskonferanse

Høgskolen i Innlandet preger programmet når den 9. konferansen i regi av "Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming" går av stabelen 7. - 8. juni.

– Høgskolen har en tradisjon for å være sterke på dette fagfeltet, og nå er en ny generasjon på vei. Vi er definitivt godt representert på årets konferanse!

Det sier Roald Undlien. Høgskolelektoren sitter i styret i "Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming" (NNFF), og er med å arrangere årets konferanse.

Roald Undlien

Roald Undlien er ikke bare med på å arrangere konferansen. Han skal bidra selv også med faglig kunnskap om årets tema - "Den nye normaliteten og medborgerskap"

Den nye normaliteten

Styret forsøkte å få til en fysisk konferanse i Bodø, men på grunn av den for lengst irriterende pandemien, blir konferansen i år arrangert heldigitalt.

Årets konferanse har temaet "Den nye normaliteten og medborgerskapet" – tre tiår etter at HVPU-reformen tok sikte på å normalisere situasjonen for utviklingshemmede.

Normalitet og mennesker med funksjonsnedsettelse blir ofte knyttet til debatt om forskjeller og avvik, og ikke til menneskelig variasjon. Medborgerskap er mer knyttet til en økt vektlegging av individuelle rettigheter og aksept for menneskelig variasjon.

Historisk sett har ulike definisjonsmåter hatt betydning for mennesker med funksjonsnedsettelse og deres muligheter til å ivareta medborgerrollen. 

I dag står man imidlertid overfor andre og nye utfordringer knyttet til forventinger, både når det gjelder identitet, utdanning, arbeidsliv og hverdagsliv. 

Speeddating innen forskning

Det vil bli over 80 presentasjoner på årets konferanse. HINN har et tosifra antall ansatte som skal dele forskningen sin.

– Vi har mange med på en bred tematikk, og ikke minst ganske tverrfaglig. Det er ikke bare vernepleiermiljøet som er med. Flere forskningsmiljøer og doktorgradsprogram er representert, forteller Undlien.

Programmet er bygd opp av parallelle sesjoner basert på tema, og ikke minst, papersesjoner – et veldig kort format.

– Det er nesten som en speeddating innen forskning der du er innom fem minutter på hvert sted.

Det er som sagt mange fra høgskolen som skal bidra med sin forskning på konferansen. En av dem er faktisk styremedlemmet selv, Roald Undlien.

– Jeg skal bidra med forskningen min på hvordan folk med utviklingshemming forstår idrett som en sosial arena. Jeg intervjuet tolv utviklingshemmede fotballspillere om hvordan de opplevde å delta på et stort internasjonalt idrettsarrangement, sier Undlien.

Arrangør er styret for Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF). Medarrangører er  Bufdir og  Statped. Regionale samarbeidspartnere er  Nord UniversitetetNordlandsforskning og  UiT - Norges Arktiske Universitet.

Teknisk arrangør er  Senter for livslang læringHøgskolen i Innlandet.

Vil du vite hvem som deltar fra HINN og med hva: Her er programmet for årets konferanse!