Language: NOR | ENG

HINN leder an i forskning på ryper

Rype

Rypejakta i Norge er verdt en milliard kroner i året. HINN leder et internasjonalt nettverk for overvåkning, forskning og forvaltning av den dyrebare og utsatte fuglen. 

Høgskolen i Innlandet og forskningsmiljøet på Evenstad er en av tre norske partnere i det internasjonale prosjektet RDI2CluB, som omfatter regioner i Finland, Polen, Latvia, Estland, samt Innlandet i Norge. 

Prosjektet har pågått i to og et halvt år og vil bidra til at utkantstrøk i det som kalles Østersjøregionen klarer å utnytte sitt potensial innenfor bioøkonomien. Med de store naturressursene som finnes er potensialet stort for bærekraftig og høyteknologisk økonomisk utvikling. Gjennom prosjektet skal det bygges grenseoverskridende samarbeid innenfor innovasjonsutvikling og smart spesialisering innenfor bioøkonomi.

Flere piloter er nå i gang, og rypejakt er altså HINN-forskernes fokus gjennom nettverket Grouse Network.

Rypeorosjekt

Det er nå lansert en digital presentasjon som forklarer hvordan pilotene i prosjektet RDI2CluB fungerer: 

Kan ha stor økonomisk betydning

Det er 50 000 rypejegere i Norge, den økonomiske betydningen for lokalsamfunnene er allerede betydelig, og potensialet er stort. Bestandene er utsatt, blant annet på grunn av klimaendringer og menneskelig aktivitet.

Beslutningstakere på tvers av landegrensene bør samarbeide om overvåking og forvaltning, mener HINN-forskerne, spesielt dersom naturressursene skal gi et større økonomisk bidrag til distriktene uten at det går på bekostning av den økologiske bærekraften.

Halgrim Breie

Halgrim Breie ved Fakultet for anvendt økologi

– Samordnet overvåkning, kunnskapsutveksling, forvaltningssamarbeid og forretningsutvikling er av stor betydning for bærekraftig utnyttelse av disse ressursene, sier  Halgrim Breie, rådgiver ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi. 

I tillegg til piloter og prosjektutvikling, driver prosjektet også nettsiden  biobord.eu som er et nettsamfunn for å knytte sammen ulike aktører innen bioøkonomi.

Fra HINN deltar flere forskergrupper tilknyttet  Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi og  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.