Language: NOR | ENG

HINN-forskere i bok om regional utvikling

HINN-forskere i bok om regional utvikling

Førsteamanuensis Xiang Ying Mei

Xiang Ying Mei og Victoria K. Slettli skriver om smartby-programmer i Innlandet i en kommende utgivelse på Routledge forlag. 

victoria.slettli-inn.no

Førsteamanuensis Victoria K. Slettli 

Boka " Partnerships for Regional Innovation and Development. Implementing Smart Specialization in Europe" skal ifølge nettsidene til forlaget utgis i august.

HINN-forskernes bidrag i monografien er et kapittel med tittelen "Exploring the Relationship between Smart Specialization Strategy (S3) and Smart City (SC) Initiatives in the Context of Inland Norway". 

Førsteamanuensis  Xiang Ying Mei er tilknyttet Institutt for reiseliv, opplevelsesnæringer og markedsføring og førsteamanuensis Victoria K. Slettli er tilknyttet institutt for organisasjon, ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet.