Language: NOR | ENG

Higdem er blitt professor

Portrettbilde av Higdem

Ulla Higdem, professor ved Handelshøgskolen Innlandet, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 

Ulla Higdem er tilkjent opprykk som professor i samfunnsplanlegging.

Higdem er fra 21.november professor ved Handelshøgskolen Innlandet, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 

Hun er dr.scient fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Sentrale forskningsinteresser er planleggings- og utviklingsarbeid på tvers av geografiske og institusjonelle grenser. Higdems forskning dreier seg også om offentlig innovasjon, politikkutvikling og samstyring.

Higdem underviser på masternivå i MPA-spesialiseringen Innovasjon i offentlig sektor og veileder doktorgradsstipendiater.

Hun har også har bred erfaring i planleggings- og utviklingsarbeid og driver en aktiv forskningsformidling

Higdem er styremedlem i det nasjonale forskernettverket INNOFF og er fra 2020 valgt inn som ansattrepresentant i Høgskolen i Innlandets styre.