Language: NOR | ENG

Har skrevet bok om sosiale medier i Afrika

Har skrevet bok om sosiale medier i Afrika

Førsteamanuensis Martin Ndlela ved Høgskolen i Innlandet. 

Martin Ndlela er ute med en ny antologi om sosiale medier og valgkampanjer i afrikanske land.

Hvordan endrer sosiale medier politisk påvirkning og gjennomføring av valgkamper i Afrika? Voldsomme protester mot valg i Algerie (2019), og protestbevegelsen i andre land som Sudan, Uganda, Nigeria og Zimbabwe viser de sosiale medienes økende rolle i samfunnet. Politisk mobilisering, protester, aktivisme og sosiale bevegelser foregår i stor grad i sosiale medier.

Martin Nkosi Ndlela er førsteamanuensis ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring ved Handelshøgskolen i Innlandet og er redaktør for den nye antologien " Social Media and Elections in Africa (Volume 1). Theoretical Perspectives and Election Campaigns", nylig utgitt av Palgrave Macmillan. 

Bidragsytere i dette bindet skriver om sosiale mediers betydning i forskjellige land i Afrika. Ndlelas bidrag handler om algoritmer i sosiale medier, programvareagenter og nett-troll og hvordan disse påvirker nyhetsstrømmen i valgprosesser. Utenlandske aktører og selskaper som Cambridge Analytica, som vi har også sett i forbindelse med valget i USA og Brexit, kveler demokratiske prosesser i Afrika ved å manipulere informasjon, spre falske nyheter og hatefulle ytringer.