Language: NOR | ENG

Hagaseth Haug redaktør for nyutgitt antologi

Hagaseth Haug redaktør for nyutgitt antologi

Førsteamanuensis Erik Hagaseth Haug har vært redaktør for en antologi om karriere og karriereveiledning i de nordiske landene. 

" Career and Career Guidance in the Nordic Countries" undersøker hvilken kontekst de nordiske regionene søker for karriereutøvelse, hvordan karriereutviklingen støttes i velferdssamfunn og hvordan karriereveiledning blir implementert i denne sammenhengen.

Tristram Hooley, som er professor II ved Høgskolen i Innlandet, er også redaktør for boka, sammen med forsker Jaana Kettunen fra Universitetet i Jyväskylä og professor Rie Thomsen fra Aarhus Universitet.

De nordiske land har lenge blitt sett på som en kilde til progressiv politisk innovasjon innen utdanning og sysselsetting, og boka utforsker karriereveiledning i disse nordiske landene.

Foruten Erik Hagaseth Haug, har HINNs  Torild Schulstok, Inger Marie Bakke og Ingrid B. Bakke bidratt med kapitler. De andre bidragsyterne er alle sentrale fagpersoner innen dette fagfeltet i Norden.