Language: NOR | ENG

Gutter orienterer seg raskere enn jenter

Guttene som deltok i et forsøk med bildekart var betydelig raskere til å finne fram enn jentene.

Forskerne ved  Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved HINN ga 97 barn i alderen 3 til 13 år et kart og ba dem finne steder markert med en ring på kartet. Formålet var å utforske barns kartforståelse og kartbruk i et stort utendørsmiljø.

Det var små kjønnsforskjeller i det å finne postene, men guttene var betydelig raskere i å finne fram, viser studien.