Language: NOR | ENG

Grønseth om antropologi

Professor i sosialantropologi ved HINN, Anne Sigfrid Grønseth, har deltatt i debattpanel med innlegg ved Nordisk Laboratorium, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo.

Debatten fant sted 22. august 2019 og tema og spørsmål som ble debattert var:

1.Skillet mellom anvendt forskning og grunnforskning er fiktivt og bør viskes ut!

2.Bør antropologien som fag og forskningstradisjon deles opp tematisk eller regionalt, og hva har det å si for “hjemmeantropologien” og eventuelt språket vi formidler på? 

3.Hva kan antropologien som fag og forskningstradisjon deles opp tematisk eller regionalt, og hva har det å si for “hjemmeantropologien” og eventuelt språket vi formidler på? 

4.Hva kan Norsk antropologisk forening (NAF) bidra med for å heve forskningen i og om Norden?