Language: NOR | ENG

Gir ut bok om kritisk realisme

Gir ut bok om kritisk realisme

Trond G. Jakobsen har gitt ut ny bok 

Professor Trond Gansmo Jakobsen er klar med ny bok. Denne gangen for å gi leserne mer kunnskap om kritisk realisme.

Professoren i filosofi og vitenskapsteori på fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har en lang rekke med både bøker og artikler bak seg.

I boka «Vitenskapsfilosofi og kritisk realisme: et ikke-antroposentrisk alternativ», som kommer ut på Fagbokforlaget nå, mener Jakobsen han tilfører noe nytt til fagfeltet.

– Boka er skrevet primært for å få norske akademikere og lesere til å bli mer kjent med kritisk realisme som er relativt lite kjent i Norge, men boka har også mye nytt å bidra med til vitenskapsforståelse, sier Jakobsen.

Fra omtalen av boka:

  • I denne boken tar forfatteren opp de vitenskapsfilosofiske tradisjonene slik de er fremstilt i Vestens filosofi. Den omhandler alle de viktigste tradisjonene fra kunnskapsteoretiske posisjoner, metodologiske spørsmål, naturvitenskapene, samfunnsvitenskapene og humaniora, pluss livsvitenskapene biologien og økologien og de virkelighetsoppfatninger som knyttes til disse. I første del vises det til hvordan debatten innen de ulike posisjonene ledet til det som i ettertid ble kalt vitenskapskrigen, og som har resultert i en omfattende mistillit til vitenskapen. Forfatteren mener å vise at denne «krigen» baserer seg på en feiltolkning av vitenskapen og den virkeligheten den undersøker. I andre del gis det en innføring i kritisk realisme. Kritisk realisme argumenterer for en ny forståelse av den verden som vitenskapen undersøker. Den utvikler et begrep om et komplekst, lagdelt og dynamisk virkelighetsbilde og som er blitt lite påaktet i tradisjonen. Dette virkelighetsbildet leder til en klargjøring av hva vitenskap er og hva den kan gjøre. Det vises til ved hjelp av gode eksempler (bl.a. klimavitenskap) hvordan kritisk realisme mener å gjenopprette tilliten til vitenskapen. Kritisk realisme får vidtgående følger for hva vitenskap og kunnskap er og for hva vitenskapen kan bidra med til menneskelig utvikling og trivsel og en mer naturvennlig tenke- og handlemåte.
Ny filosofibok

Boka er ifølge Trond Gansmo Jakobsen myntet på akademikere og studenter, men også vanlige folk som er opptatt av slike filosofiske spørsmål.

I 2018 hadde Jakobsen det faglige ansvaret for en konferanse på Høgskolen i Innlandet om nettopp kritisk realisme - konferansen hadde tittelen "International Association of Critical Realism (IACR)"