Language: NOR | ENG

Forskning og journalistikk

Forskning og journalistikk

Ulla Higdem, professor i samfunnsplanlegging ved Høgskolen i Innlandet.

Forskning tar tid, både å gjennomføre, analysere, skrive og publisere, skriver professor Ulla Higdem i en kommentar om journalistikk og forskning. 

I kommentaren i avisa GD skriver professor Ulla Higdem om Medborgerundersøkelsen og de nylig publiserte resultatene om innlendingers holdninger til kommunesammenslåinger. Teksten er et svar til avisas egen kommentator, som i spaltene har stilt spørsmål ved hvor interessant det er med to år gamle spørreundersøkelser.

Undersøkelsen om kommunesammenslåinger er omtalt i denne artikkelen, men også i en journalistisk artikkel i – nettopp –  GD

"Forskning tar tid, både å gjennomføre, analysere, skrive og publisere. Dessverre tar det omtrent ett år å få publisert en fagfellevurdert artikkel i et internasjonalt tidsskrift, slik vi har gjort. Nyheter for journalister vurderes fra andre kriterier enn det er for forskningsbasert kunnskap", skriver Higdem i kommentaren