Language: NOR | ENG

Forsker på frølagring i permafrosten

Frøprøver

HINN-forsker er sentral i den første omfattende undersøkelsen av frøene som er lagret i permafrosten på Svalbard. 

I en forlatt kullgruve på Svalbard, dypt nede i permafrosten, har det blitt lagret frø i 36 år. I 1984 startet den nordiske genbanken å legge sikkerhetskopier av frøene i den nordiske frøsamlingen her, 1300 kilometer nord for polarsirkelen,

Et forsøk som skulle vare i 100 år startet. Frø av utvalgte arter som er viktige for det nordiske landbruket ble tørket og plassert i glassampuller i en stålcontainer inne i den gamle gruva. Hvert femte år blir frøprøver tatt ut og spireevnen sjekket.

Lageret var forløperen til det globale frøhvelvet som i 2008 ble etablert på Svalbard, der det nå fins frø av mer enn 4000 plantearter fra hele verden.

Et forsøk som går over 100 år

Da den nordiske frøbanken startet sitt eksperiment på den arktiske øygruppa midt på 1980-tallet, visste forskerne lite om hvor lenge frøene kunne oppbevares under en slik temperatur og under slike forhold før de mistet evnen til å gro.

Svein Øivind Solberg

Førsteamanuensis Svein Øivind Solberg ved HINN har analysert frømaterialet som har ligget lagret på Svalbard

I gruva er det stabilt minus tre grader året rundt.

Nå begynner vi å få svar på hvordan det har gått. En gruppe forskere har publisert en rapport med resultatene fra lagringen i de første 30 år av eksperimentet.

Undersøkelsene viser at det er varierende fra sort til sort hvor godt spireevnen er bevart.

– Noen arter har beholdt spireevnen så godt som uforandret. De som har holdt seg best er løk, agurk, engrapp og bete, sier Svein Øivind Solberg, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, en av dem som står bak rapporten. 

Men: Kornslaget rug har mistet bortimot 50 prosent av spireevnen. Et annet viktig matkornslag som hvete har også mistet mye av spireevnen på tiårene som har gått.

Kilder:

Asdal m.fl. (2019): “ Seed Longevity and Survival of Seed Borne Diseases after 30 Years Conservation in Permafrost: Report from the 100 Year Storage experiment”, NordGen 2019.