Language: NOR | ENG

En belastning å bli meldt til barnevernet

Urettmessige meldinger til barnevernet kan føre til svære belastninger for familiene som rammes, skriver HINN-forskere i ny artikkel. 

Artikkelen " Urettmessige meldinger til barnevernet: En utilstrekkelig påaktet rettssikkerhetsproblematikk" av Bente Ohnstad, Mette Sønderskov og Terje Ødegaard er publisert i siste utgave av Fontene forskning. 

Når offentlig ansatte og andre med lovpålagt taushetsplikt sender meldinger til barnevernet, uten å gjøre en tilstrekkelig vurdering av om de rettslige vilkårene for slike meldinger er oppfylt, kan det i mange tilfelle føre til svære belastninger for familiene som rammes, skriver de.

I artikkelen setter HINN-forskerne lys på konsekvensene av urettmessige meldinger i et rettssikkerhetsperspektiv. 

Bente Ohnstad  er professor i rettsvitenskap, Mette Sønderskov er postdoktor i offentlig innovasjon og  Terje Ødegaard er førsteamanuensis i filosofi.