Language: NOR | ENG

Eksperter som kan svare på spørsmål om koronakrisen

Illustrasjon koronavirus

Koronakrisen reiser mange spørsmål. Høgskolen i Innlandets fagpersoner kan bidra med forskningsbaserte svar fra mange ulike fagfelt. 

Det er allerede startet  en rekke forskningsprosjekter ved HINN som ser på konsekvenser av pandemien og av tiltakene, og flere kommer det til å bli.

Dette er en liste over fagpersoner på HINN som har markert seg gjennom blant annet kronikker, intervjuer eller nystartede forskningsprosjekter under koronakrisen, samt et knippe andre som kan bidra med sine perspektiver i media, konferanser og andre sammenhenger. Se kontaktinfo på hver enkelt ansatt eller ta kontakt med forskningsformidler  Erlend Moe.

Politikk og økonomi:

Kultur:

  • Susan Lee Nacey, professor i språk: Koronametaforer i media og politikk, nasjonalt og internasjonalt
  • Rune Johannessen, studieansvarlig Music Business Management: Hvordan krisen kan føre til varige endringer i musikkbransjen. Nyskaping i musikkbransjen under krisen.
  • Sandra Kleppe, professor i litteratur: Poesi og psykisk helse under koronakrisen. 

Helse:

Etikk og rettigheter:

Skole, barn og digitale læremidler: 

Næringsliv og arbeidsliv: