Language: NOR | ENG

Disputas blir strømmet på inn.no

Portrett walton

Zea Waltons har i sin doktoravhandling studert hvordan rødreven beveger seg mellom ulike områder, dens aktivitetsmønster og adferd.

Zea Waltons disputas fredag blir gjennomført, men for lukket sal. Følg disputasen her fra klokka 11.15. 

Walton disputerer med doktoravhandlingen «   Movement across scales: red fox spatial ecology» ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi på studiested Evenstad fredag 13.mars.

På grunn av smittefaren ved koronaviruset har Høgskolen i Innlandet bestemt at kun 15 utvalgte personer får overvære prøveforelesning og disputas. 

For andre som ønsker å følge Waltons disputas blir den strømmet på  inn.no/direkte.  

Zea Waltons public defence of her PhD thesis at Inland Norway University of Applied Sciences on March 13th will be behind closed doors due to Coronavirus preventive measures, but will be streamed on   inn.no/direkte