Language: NOR | ENG

Brubygging i klasserommene

Portrett av Professor Thor André Skrefsrud

Professor Thor André Skrefsrud ved Høgskolen i Innlandet 

Professor Thor André Skrefsrud har publisert en artikkel om læreres arbeid med interkulturell forståelse. 

Skrefsrud, som er professor ved  Institutt for pedagogikk og samfunnsfag, skriver om brubygging som metafor for en alternativ tilnærming til interkulturell forståelse. 

Artikkelen "Teachers as intercultural bridge‐builders: Rethinking the metaphor of bridge‐building", publisert i Teaching Theology & Religion, utforsker det metaforiske uttrykket brubygging som en måte å beskrive lærerens arbeid med kulturell forståelse. Artikkelen knytter brubyggingsmetaforen til evnen til å utvikle og integrere målrettet kunnskap, ferdigheter og holdninger. Den utforsker også hvordan brubygging i klasserommene lar oss bruke våre kulturelle og sosiale opplevelser for å lette forståelsen av andre.