Language: NOR | ENG

Artikkel om skogeiere og hogst

En ny studie gir ny innsikt i faktorene som påvirker hvor aktive private skogeiere er. 

Stipendiat Altamash Bashir (hovedforfatter), førsteamanuensis Hanne Kathrine Sjølie ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi og Birger Solberg ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, har nylig publisert artikkelen " Determinants of Nonindustrial Private Forest Owners’ Willingness to Harvest Timber in Norway" i det internasjonale, vitenskapelige tidsskriftet Forests.

Det er stort potensiale for å øke hogsten av tømmer i Norge. Studien belyser hvilke faktorer som påvirker hvor aktive private skogeierne er, basert på et omfattende datamateriale om utført hogst, inntekter og holdninger til skogbruk blant skogeiere.

Studiens resultater viser at kvinnelige skogeiere og skogeiere med begrenset kunnskap om viktige virkemidler er de som er minst aktive. Holdninger til egen skog og hvordan den bør brukes påvirker også avvirkningen.