Language: NOR | ENG

Artikkel om pedagogisk innovasjon

Forskere ved Handelshøgskolen Innlandet har fått en artikkel publisert i Journal of Creative Communications. 

Artikkelen « Liberating Structures as Pedagogical Innovation for Inclusive Learning: A Pilot Study in a Norwegian University» er skrevet av HHS-forskerne Arvind Singhal (HINN/University of Texas at El Paso), Kristin Stevik, Erik Mønness og Peer Jacob Svenkerud, sammen med  Lauren E. Perez (University of Texas at El Paso).