Language: NOR | ENG

Arnesen med kronikk om helsetilbud i hytteområder

Hytte

Beredskapen i bygdekommuner med mange hytter har blitt et aktuelt tema under koronakrisen. 

Koronakrisen bør sette fart på utbygging av infrastruktur i hytteområder, skriver Tor Arnesen. 

Koronaviruspandemien viser at vi som samfunn har sovet i timen: Dagens organisering av sykdomsbehandling tar ikke høyde for at en betydelig andel av befolkningen nå lever livene sine både hjemme og på hytta. Den sivile infrastruktur – som helse, politi, brann og annen beredskap – henger ikke med i denne utviklingen, skriver forsker Tor Arnesen ved Østlandsforskning i en kronikk i forskning.no

Forbud mot opphold på fritidsbolig utenfor kommunen der man er folkeregistrert har blitt et aktuelt tema nå under koronakrisen, fordi helsevesenet i bygdekommunene der de store hytteområdene ligger ikke er i stand til å håndtere både egne innbyggere og hyttebefolkningen. 

– Må ta debatten

portrett arnesen

Tor Arnesen forsker på fritidsboliger som samfunnsfenomen.

Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet har de siste tre tiårene forsket på fritidsboliger som et samfunnsfenomen eller en trend som på en grunnleggende måte har introdusert en ny type organisering av husholdningers familieliv.

"På sikt er det ikke en holdbar løsning å nekte husholdningene å være i egen bolig, selv om det er en fritidsbolig, og heller ikke at bygda ber dem dra hjem når det drar seg til. Den politiske oppgaven er å finne ut hvordan vi kan utvikle den sivile infrastrukturen på en måte som styrker bygda og byen og avspeiler hvordan vi faktisk lever våre liv", skriver Arnesen.

Han mener dette er en debatt vi må ta i etterkant av krisen vi står oppe i.