Language: NOR | ENG

Andersen m.fl. vant pris for poster

Per Normann Andersen presenterte sammen med flere forskere en poster under the 18th International Congress of the European Society for Child and Adolescent Psychiatry  i Wien. 

Posteren hadde tittelen Similar impairments on a brief neuropsychological test battery in adolescents with high-functioning autism & early onset schizophrenia: a two-year follow-up study, og fikk pris som den nest beste posteren under konferansen.

Posteren var laget av Per Normann Andersen sammen med forskerkollegaene Merete Glenne Øie, Erik Winther Skogli, Kjell Tore Hovik og Bjørn Rishovd Rund.

Per Normann Andersen er førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, institutt for sosialfag og veiledning.