Language: NOR | ENG

Aksel Hagen og Ulla Higdem med bok

Aksel Hagen og Ulla Higdem med bok

Professor Ulla Higdem og førsteamanuensis Aksel Hagen er redaktører for "Innovation in Public Planning. Calculate, Communicate and Innovate" utgitt på Palgrave Macmillan.

Boken gir et bidrag til diskursen om planleggingsteori ved å rette blikket mot sentrale perspektiver innenfor offentlig innovasjon.

En av bidragsyterne i boka Roar Amdam skriver: 

«Redaktørane Aksel Hagen og Ulla Higdem ved Høgskolen i Innlandet skriv i  boka at planleggarar og politikarar har brukt omgrepet innovasjon for å inspirere sin praksis i mange år. I løpet av dei siste 15 årane har litteraturen om offentleg innovasjon og planlegging utvida seg mykje. Omgrepet «innovasjon» har i stor grad erstatta uttrykk som «endring» og «kreativitet»; det har også erstatta «modernisering», «forbetring av effektivitet» og «forbetring av planleggingsmetodar» i vokabularet i ordskiftet om offentleg sektor og offentleg planlegging. Dersom planleggingsteorien framleis skal vere aktuell og relevant, så er det etter redaktøranes syn nødvendig at innovasjon blir gitt meir teoretisk merksemd i planleggingsfaget. Denne boka tar nettopp sikte på å bidra til diskursen om innovasjon i planleggingsteorien.» Roar Amdam, INNOFFs hjemmeside

Les mer om boken og bidragsyterne til den 

Vil du hjelpe oss å bli bedre?