Language: NOR | ENG

500 ulver i Skandinavia

500 ulver i Skandinavia

Forskere fra Høgskolen i Innlandet har bidratt til rapporten om ulvebestanden i Skandinavia (foto: SNO/fra rapporten).  

En ny rapport fra vinterens overvåkning av ulv viser at den skandinaviske ulvebestanden har tatt seg opp. 

Etter en bestandsnedgang over flere år, framfor alt i Sverige, har den skandinaviske ulvebestanden de siste par årene tatt seg opp igjen. I vinter var bestanden omtrent på samme nivå som i toppåret 2014-15. Det viser en fersk rapport fra Rovdata i Norge og Viltskadecenter i Sverige over bestandsstatus for ulvene i Skandinavia, laget i samarbeid med forskere ved blant annet Høgskolen i Innlandet. 

– Utviklingen de to siste årene viser at den skandinaviske ulvestammen har vokst og at økningen hovedsakelig skjer i Sverige. Med beregningsmodellen er det estimert at det var 395 ulver i Sverige og halvparten av grenserevir i vinter, som er en beregnet oppgang på 85 individer de siste to årene, forklarer Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkinga hos HINN til rovdata.no.