Language: NOR | ENG

25 millioner kroner til forskning på innovasjon

25 millioner kroner til forskning på innovasjon

Dekan Peer Jacob Svenkerud ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Sparebankstiftelsens store gave til HINN betyr at et fireårig prosjekt innen innovasjon blir realisert.

I forrige uke kom det fram at Høgskolen i Innlandet får tildelt 125 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen Hedmark til styrking av institusjonens forskningsvirksomhet. Avisa HA skriver i dag om at 25 millioner av disse skal gå til et fireårig prosjekt innen innovasjon på Handelshøgskolen Innlandet. Prosjektet starter opp i høst og har en ramme på totalt 37,7 millioner kroner.

Prosjektet skal blant annet finansiere fire til seks doktorgradsstipendiater. 

– Hovedoppdraget er å vise hva som skal til for å snu fra en negativ til en positiv utvikling i Innlandet. Det skal vi hjelpe til med å finne ut av, gjennom forskning, og komme fram til noen praktiske måter å gjøre det på som kan brukes av andre. Vi må tørre å være så ambisiøse at vi kan si at dette skal bety en forskjell for hvordan vi utvikler oss framover, sier dekan  Peer Jacob Svenkerud.