Aktuelt

 

 • Brechan om kroppstilfredsheit og sjøltillit

  Instituttleiar Inge Brechan heldt innlegget "Relationship between body satisfaction and self-esteem: Sociometer theory and domain theory" på konferansen The 19th Conference on Social and Community Psychology i Trondheim 22. – 23. november 2018.
 • Svenkerud om "Digitaliseringsskolen"

  Dekan Peer Jacob Svenkerud har publisert innlegget "Nå kommer høgskolens «Digitaliseringsskole»" i avisa GD saman med Geir Bjørke frå Lillehammer Næringsforening
 • Skille om sportspolitisk analyse

  Professor Eivind Skille har publisert artikkelen "Sport policy analysis revisited: the sport policy process as an interlinked chain of legitimating acts" i tidsskriftet International Journal of Sport Policy and politics saman med Anna-Maria Strittmatter, Cecilia Stenling og Josef Fahlén.
 • Aaseth i Journal of Molecular Neuroscience

  Professor Jan Aaseth har publisert artikkelen "Diagnostic and Severity-Tracking Biomarkers for Autism Spectrum Disorder" i tidsskriftet  Journal of Molecular Neuroscience.
 • Thurston om halvstrukturerte intervju på folkehelsefeltet

  Professor Mairanda Thurston har skrive kapittelet "Doing (figurational) Research: using semi-structured interviews in the field of public health" i boka Figurational Research in Sport, Leisure and Health redigert av Dominic Malcolm og Philippa Velija.
 • Kjøs Johnsen og Flagstad om pen mat og matsvinn

  Førsteamanuensis Svein Åge Kjøs Johnsen og stipendiat Ingeborg Flagstad har publisert kronikken "Må maten være pen? Om estetikk og matsvinn" i avisa Nationen 16. desember 2018.
 • Askheim om brukarmedverknad i forsking

  Professor Ole Petter Askheim heldt foredraget «Brukermedvirkning i forskning tilnærminger, utfordringer og erfaringer» på Fagdag for helsetjenesteforskere ved SINTEF, NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim 13. desember 2018 saman med Mette Haaland Øverby frå Oslo universitetssykehus. Med vennlig hilsen Ole Petter AskheimProf...
 • Poleo om Norsk Hydros rapport frå utslippa i Brasil

  Førsteamanuensis Antonio Poleo blei intervjua i dokumentaren "Brennpunkt - Et lite stykke regnskog" på NRK1 og i artikkelen "Avviser Norsk Hydros renvasking av seg selv" på nrk.no 13. desember 2018.