Language: NOR | ENG

Engelstad med artikkel om Trier

Professor Audun Engelstad ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi har publisert en artikkel i  Journal of Scandinavian Cinema om den norske filmregissøren Joachim Trier. 

I artikkelen "The concept of time in Joachim Trier’s Reprise" skriver Engelstad blant annet om hvordan tid er sentralt i skildringen av karakterenes opplevelser og sinnstilstand i filmen Reprise fra 2006.