English version of this page

Opplæringsdelen

Det er fakultetene som har ansvar for at opplæringsdelen sammen med avhandlingsarbeidet, gir utdanning på høyt faglig nivå og i henhold til internasjonal standard.

I tillegg til gjennomføringen av et forskningsarbeid skal opplæringen gi trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode. 

Ph.d.-utdanningen skal være lagt opp slik at den skal kunne fullføres innenfor normert tidsramme, men det faglige tilbudet på ph.d.-programmene kan variere fra semester til semester. Informasjon om kurs oppdateres fortløpende på nettsiden for alle ph.d.-kurs ved HINN.

Alle ph.d.-programmene har en andel obligatoriske kurs. Resten er valgfrie og kan tas ved HINN eller ved andre gradsgivende institusjoner. Opplæringsdelen består av minimum 30 eller 35 studiepoeng. 

Det forventes også at ph.d.-kandidater legger fram deler av arbeidet sitt på nasjonale og internasjonale konferanser og gjennomfører et utenlandsopphold under doktorgradsutdanningen.

Kurs ved andre institusjoner må anbefales av veileder og godkjennes av ph.d.-programmet. Ph.d.-kandidater kan få forhåndsgodkjenning av eksterne kurs når det er mulig ut fra foreliggende dokumentasjon (kursbeskrivelse og pensumliste). Til dette benyttes (skjemaet finnes på siden for Skjemasamling):

Søknad om forhåndsgodkjenning av eksternt ph.d.-kurs

Etter at kurset er fullført søkes det om godkjenning av kurset og karakterutskrift eller kursbevis legges ved. Til dette benyttes følgende skjema som sendes til koordinator på ph.d.-programmet (skjemaet finnes på siden for Skjemasamling):

Søknad om innpass av eksternt ph.d.-kurs

Det samme skjemaet kan brukes hvis ph.d.-kandidaten ikke har søkt om forhåndsgodkjenning av kurs, men da må også emnebeskrivelse og pensumliste eller tilsvarende legges ved.

Opplæringsdelen skal være avsluttet og godkjent før avhandlingen leveres. Kun eksterne kurs som inngår i opplæringsdelen blir innpasset på ph.d.-vitnemålet. Søknaden sendes til ph.d.-koordinator ved ph.d.-programmet. Ved ph.d.-programmet PROFF benyttes eget skjema, (skjemaet finnes på siden for Skjemasamling):

Søknad om godkjenning av opplæringsdelen

I tillegg til kurs arrangerer ph.d.-programmene seminarer og andre aktiviteter. Det er derfor viktig at du setter deg inn i de bestemmelsene som gjelder for ditt ph.d.-program. Det kan være ulike krav til påmelding, aktiv og obligatorisk deltakelse på seminarer og hva slags aktiviteter som gir studiepoeng.

Ressurser:

Norwegian website for PhD courses in social science

PhD courses in Denmark

Sist endret 22. sep. 2022 10:48