English version of this page

Gjennomføring

Nedenfor finner du informasjon om hva som kreves for å gjennomføre en forskerutdanning. 

Forskerutdanning er normert til tre års fulltidsstudier og består av:

  • opplæringsdel på minimum 30 eller 35 studiepoeng
  • veiledning
  • midtveisevaluering og framdriftsrapportering
  • et forskningsarbeid/en doktorgradsavhandling

Opplæringsdelen

Les om opplæringsdelen her

Veiledning

Les om veiledning her

Midtveisevaluering og rapportering

Les om midtveisevaluering og rapportering her

Utenlandsopphold

Les om utenlandsopphold her

Doktorgradsavhandling

Les om doktorgradsavhandlingen her

Sist endret 26. sep. 2022 14:49