English version of this page

Gjennomføring

Hva er kreves for å gjennomføre en forskerutdanning? Hva er felles for alle ph.d.-kandidater ved HINN og hva er spesielt for de ulike ph.d.-programmene?

Forskerutdanning er normert til tre års fulltidsstudier og består av:

  • opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng
  • veiledning
  • midtveisevaluering og framdriftsrapportering
  • et forskningsarbeid/en doktorgradsavhandling

Opplæringsdelen skal også gi trening i faglig formidling. Dette blir ivaretatt ved ph.d.-programmenes organiseringen av seminarer og presentasjoner i løpet av forskerutdanningen. Det forventes også at ph.d.-kandidater legger fram deler av arbeidet sitt på nasjonale og internasjonale konferanser og gjennomfører et utenlandsopphold under doktorgradsutdanningen.

Opplæring

Alle ph.d.-programmene har en andel obligatoriske kurs.

Les mer om opplæringsdelen her

Doktorgradsavhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet.

Les mer om avhandlingen her

Veiledning

Alle ph.d.-kandidater ved HINN skal normalt ha minst to veiledere, hvorav en oppnevnes som hovedveileder.

Les mer om veiledningen her

Midtveisevaluering og rapportering

En midtveisevaluering av doktorgradsarbeidet bør finne sted i tredje eller fjerde semester. Hvert år skal ph.d.-kandidaten og hovedveileder rapportere til ph.d.-utvalget om framdrift og eventuelle endringer i framdriftsplanen. 

Les mer om midtveisevaluering og rapportering her

Utenlandsopphold

Alle ph.d.-kandidater oppfordres til utenlandsopphold under doktorgradsutdanningen, som del av datainnsamling eller feltarbeid knyttet til avhandlingen, eller for å få veiledning og annen faglig oppfølging ved et annet universitet.

Les mer om utenlandsopphold her

Publisert 16. juni 2021 10:38 - Sist endret 15. feb. 2022 14:13