Oppsett av ph.d.-avhandling

Ph.d.-avhandlinger følger de samme normene som andre faglige tekster. I tillegg stilles det noen egne krav til ph.d.-avhandlingens struktur, dvs. at alle delene kommer i en bestemt rekkefølge. På denne siden finner du informasjon om oppsettet, samt tips og råd om tekstformatering.

Ph.d.-avhandlingens struktur

Noen dokumentdeler skal starte på høyreside/oddetallsside.

Ofte må det legges inn en blank side for at dette skal stemme. Bruk sideskift når du legger inn blank side, ikke Enter.

Ta utskrift for å best se hvordan oppsettet blir.

Følgende dokumentdeler skal starte på høyreside/oddetallside, bortsett fra der annet er nevnt, og skal stå i denne rekkefølgen:

 • Tittelside skal være unummerert. Benytt høgskolens mal (se nederst på siden) for tittelside med kolofonside (siden med informasjon om opphavsrett m.m.). På kolofonsiden settes kun programnavn inn. NB: Denne siden skal ikke fjernes.
 • Sammendrag norsk s. i
 • Sammendrag engelsk s. ii
  • Skal skrives på norsk og engelsk, og skal være på maksimalt én side hver.
 • Forord s. iii
  • Veileder skal nevnes, jf. ph.d.-forskriftens § 10-1.
  • Om det er en artikkelbasert avhandling skal forord skrives på samme språk som kappe.
 • Innholdsfortegnelse s. v
 • Ev. tabell- og figurliste på påfølgende side
 • Ev. oversikt over avhandlingens deler/artikler
  • Ved artikkelbasert avhandling skal det opplyses om type manuskript, samt hvor og når den ev. er publisert.
 • Hvert hovedkapittel i monografi og kappe (Kapittel 1 s. 1, osv.). Kappe og monografi begynner etter ev. tabell- og figurliste og/eller oversikt over avhandlingens deler/artikler.
 • Litteraturliste
 • Vedlegg
 • Ved artikkelbasert avhandling: Benytt nummererte artikkelskilleark, og se til at dette samt første side på artikkel begynner på høyreside/oddetallside.

Veiledning om formatering av tekst

Skriftstørrelse

12 pkt. eller 13 pkt. med halvannen linjeavstand. Sitat kan ha noe mindre skriftstørrelse, innrykk og enkel linjeavstand. Avhandlingene trykkes i formatet 17x24 cm, ca. 81 % av A4. Vil du se hvordan dette blir, kan du nedskalere formatet. Du leverer uansett i 100 % format.

Skrifttype

Times New Roman eller en annen standardskrift i Word.

Sidenummerering

Nederst på siden og midtstilt.

Innholdsfortegnelse

Bør ikke vise mer enn tre nivåer selv om det benyttes flere nivåer i teksten. Det anbefales sterkt å generere innholdsfortegnelse automatisk ved hjelp av overskriftsstiler. Word-video om innholdsfortegnelse.

Tekstjustering

Venstrestilt eller blokkstilt.

Marger

2,5 cm til alle sider, dvs. standarden i Word.

Avsnitt

Angis ved å bruke Enter-tasten én gang slik at det blir et lite mellomrom mellom hvert avsnitt.

Figur- og tabelliste

Det anbefales sterkt å generere disse ved hjelp av stiler. Lag separate lister for figurer (inkl. bilder) og tabeller. Bruk betegnelsene Figurliste og/eller

Tabelliste

Word-video om figur- og tabellister

Illustrasjoner:

 • Benyttes kun hvis de er nødvendige for å illustrere et poeng i teksten, og de skal også kommenteres og anvendes i teksten.
 • Undersøk om det må innhentes tillatelse for bruk av illustrasjoner. Se mer om illustrasjoner og opphavsrett i APA-manualen (s. 57).
 • Illustrasjoner fra bildetjenesten Colorbox kan brukes vederlagsfritt gjennom høgskolens abonnement.
 • Lag og rediger ferdig illustrasjonen i de andre programmene før de settes inn i tekstbehandlingsprogrammet.
 • Sett inn illustrasjonene laget i andre programmer til slutt i skriveprosessen.

Filformat ved innlevering til bedømmelse

Avhandlingen skal (som hovedregel) leveres som én pdf-fil. Dersom du har skrevet artikkelbasert avhandling, og en eller flere artikler allerede er publisert, kan du velge å levere artiklene i sitt publiserte format (PDF). I så fall må du slå sammen flere PDF’er til én fil. Benytt nummererte artikkelskilleark, som du kaller Artikkel 1/ Artikkel 2 etc., og se til at skillearket samt første side på artikkel begynner på høyreside/oddetallside.

Tips ved konvertering fra Word-dokument til PDF-fil før innlevering til trykking og bedømmelse:

 • Hvis du benytter en annen maskin enn den du vanligvis bruker når du konverterer fra Word-fil til PDF-fil, er det viktig at du ser nøye over oppsettet på Word-filen på den nye PC-en. Oppsettet på filen kan endre seg fra maskin til maskin.
 • Hvis oppløsningen er dårligere og arkdimensjonen er annerledes i PDF enn Word, kan du bruke «Ctrl + p» og print til PDF i stedet for pdf-konverteringsknappen i verktøylinja i Word.
 • Levér i A4 PDF-filformat. Bruk et meningsfylt navn på filen, f.eks. etternavn_phd.

Innbinding og innlevering

Avhandlingen skal leveres i fem innbundne eksemplarer. Det kan være lurt å ta en utskrift først og se gjennom at oppsettet er riktig, jf. tidligere nevnte retningslinjer. På disse studiestedene kan du få bundet inn avhandlingen:

 • Lillehammer: Innbinding av avhandling kan gjøres hos SINN bokhandel.
 • Hamar: Avtale om innbinding kan gjøres hos resepsjonen.
 • Elverum: Avtale om innbinding kan gjøres hos SINN bokhandel.

Maler

Monografi

Ph.d.-mal monografi (bokmål) 
Ph.d.-mal monografi (nynorsk)
PhD template monography (English) 

Artikkelbasert

Ph.d.-mal artikkelbasert (bokmål)
Ph.d.-mal artikkelbasert (nynorsk)
PhD template article based (English)

Publisert 8. feb. 2022 09:18 - Sist endret 11. feb. 2022 10:47