Ph.d.-håndboka

Ph.d.-håndboka er en samling felles retningslinjer og informasjon til kommende og nåværende ph.d.-kandidater som tas opp på ph.d.-programmene ved Høgskolen i Innlandet. Ph.d.-håndboken tar for seg de viktigste elementene i oppstartsfasen, underveis i studiet og i avslutningsfasen fram til disputasdagen.

Publisert 18. juni 2021 13:26 - Sist endret 30. juni 2021 12:26