English version of this page

Disputas: Jim Broch Skarli

Jim Broch Skarli forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 10.06.2022.

Portrettbilde av Jim B. Skarli

Jim Broch Skarli disputerer 10. juni.

Foto: Privat


Tittelen på avhandlingen er: «Det hender det er noen konflikter»: Et offentlig tjenestelogikkperspektiv på sårbare brukere og deres pårørende som aktører i samskaping.

  • Sted: Auditorium A på studiested Lillehammer og digitalt via Zoom: https://inn.zoom.us/j/69447723495?pwd=d09UVElhL1BQOC9yUlZ5c3hYOUVmZz09

    Webinar ID: 69447723495

    Passord: 245159

  • Prøveforelesning starter: Klokka 10.15. Tittel for prøveforelesning er: ”Gjør rede for begrepet innovasjon og dets reise inn i offentlig sektor i Norge: Mot en kritisk nytenkning av offentlig innovasjon i en kontekst med sårbare brukere.”
  • Disputas starter: Klokka 12.15

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Dosent Johan Quist, Karlstads universitet
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Anne Vorre Hansen, Roskilde universitet
  • Tredjeopponent/administrator: Professor Lars Fuglsang, Roskilde universitet/Høgskolen i Innlandet

Disputasleder: Dekan Marit Roland, Høgskolen i Innlandet.

Kandidatens hovedveileder: Professor Jan Andersen, Høgskolen i Innlandet,

Medveiledere: Professor Ole Petter Askheim, Høgskolen i Innlandet og førsteamanuensis Marit Engen, Høgskolen i Innlandet.

Ex auditorio:

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom:

Disputasen strømmes via Zoom Webinar.

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til  mehran.amirnejad@inn.no.

Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Publisert 26. apr. 2022 10:31 - Sist endret 7. juni 2022 10:58