Ph.d.-utvalget INTOP

Ph.d.-utvalget på fakultet skal være et rådgivende organ for dekan i faglige beslutninger generelt og for innholdet i ph.d.-utdanningene spesielt. Utvalget har ansvar for at opplæringsdelen i ph.d. – utdanningene sammen med avhandlingsarbeidet utgjør en utdanning på høyt faglig nivå og følger internasjonale standarder.

Utvalget har beslutningsmyndighet i henhold til forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet. Utvalget fungerer som et rådgivende organ for dekanene i høgskolens akkrediteringsarbeid.

Ph.d.-utvalget INTOP består av følgende medlemmer: 

  • Professor og ph.d.-leder Martin Rønningen (leder)
  • Professor og prodekan forskning Gudbrand Lien
  • Professor Marianne Riddervold
  • Førsteamanuensis Ørjan Mydland
  • Ph.d.-kandidat Ingrid Hjertaker
  • Ph.d.-kandidat Per Kristian Alnes (vara)
  • Professor Kjell Tryggestad (vara)
  • Førsteamanuensis Anne Jørgensen Nordli (vara)

Alle henvendelser til INTOP sitt ph.d.-utvalg sendes til ph.d.-koordinator og utvalgssekretær Randi Kvamme Bjørnestad.

Les mer om ph.d.-utvalgenes mandat og sammensetning

Ph.d.-utvalget fungerer som studieprogramutvalg i henhold til kvalitetsarbeidet ved forskerutdanningene.

Publisert 19. aug. 2021 13:45 - Sist endret 30. sep. 2021 09:47