Disputas: Utdanning av ungdom gjennom idrett

Svein Erik Nordhagen disputerer 28. august med en casestudie av Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer. Nordhagen har vært tilknyttet ph.d.-programmet Barn og unges deltagelse og kompetanseutvikling (BUK) ved Høgskolen i Innlandet.

Ungdoms-OL ble etablert på årsmøtet til den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) tilbake i 2007 og presentert som IOCs viktigste strategi for å fremme læring gjennom idrett blant ungdom.

I motsetning til de olympiske leker og de fleste andre internasjonale idrettsarrangement ble læring sidestilt med selve idrettskonkurransene.

Rettet oppmerksomheten mot Ungdoms-OL i 2016

Den fjerde utgaven av ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 står i sentrum for denne avhandlingen, der Nordhagen har gjennomført en casestudie der han ser på arrangementet som en læringsarena for ungdom i en toppidrettskontekst.

Denne artikkelbaserte doktorgradsavhandlingen består av fire engelske fagartikler og er en kvalitativ studie basert på dokumenter og intervjuer med en rekke informanter, inkludert representanter fra IOC, arrangementskomiteen og lokale samarbeidspartnere, samt utøvere og lokal skoleungdom.

Mest opptatt av egen prestasjon

Under Ungdoms-OL på Lillehammer tilrettela arrangøren for læring gjennom det såkalte Learn and Share-programmet rettet mot utøverne, samt skoleprogrammet Drømmedagen rettet mot lokal skoleungdom.

- Et av de viktigste funnene var at de unge idrettsutøverne var betydelig mer interessert i de læringsaktivitetene som de kunne bruke til å forbedre egen prestasjon i idretten de konkurrerte i, enn i læringsaktivitetene som var rettet mot personlig utvikling og samfunnsansvar, forteller Nordhagen.

Studien viser at utøvernes læringsutbytte ble begrenset av fokuset på å prestere i det som til da var deres livs største idrettskonkurranse.

- Skoleelevene forteller om en god dag med økt interesse for olympisk idrett der de i noen grad også ble inspirert til økt deltagelse i idrett selv, men opplevde et noe manglende læringsutbytte, sier Nordhagen.

Brukt for å skape økt deltagelse blant ungdom

Ungdoms-OL 2016 ble bevisst brukt av flere lokale organisasjoner til å skape økt interesse og deltagelse i både organisert og uorganisert idrett blant ungdom. Strategiene var Prøv Sporten og flere skoleprogrammer som Drømmedagen og byggingen av to nye idrettsanlegg (Ungdomshallen og curlinghallen) i forbindelse med arrangementet.

- De nye idrettsanleggene har i etterkant ført til økt deltagelse blant barn og unge i ishockey og curling. Til tross for at skoleprogrammene involverte alle 20 000 elever i ungdoms- og videregående skole i Innlandet, ser den langvarige effekten av skoleprogrammene ut til å være mer begrenset, mener Nordhagen.

Ungdoms-OL 2016 ble på flere måter en suksess og sikret videreføringen av arrangementet etter en grundig evaluering av IOC.

Fire år senere ble ungdoms-OL ble arrangert i Lausanne, men ifølge Nordhagen er fokuset nå i større grad på idrettskonkurransene. Læringsprogrammene har blitt nedprioritert og arrangementet har beveget seg bort fra konseptet som ble vedtatt i 2007.

- Dette er relativt nytt forskningsfelt, og avhandlingen gir et praktisk eksempel på Olympismens tvetydige karakter, nærmere bestemt utfordringene med å kombinere de opprinnelige olympiske idealene om å utdanne ungdom gjennom idrett med eliteidrett på toppnivå, avslutter Nordhagen.

Disputasen:

Svein Erik Nordhagen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Ph.d.-programmet Barn og unges deltagelse og kompetanseutvikling (BUK) på Storhove i Lillehammer ved Høgskolen i Innlandet den 28. august. 

Tittelen på avhandlingen er «Utdanning av ungdom gjennom idrett under et elitearrangement: En casestudie av Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer».

Prøveforelesningen er fra 10.15-11.00 med tittelen "Legitimering av toppidrett gjennom utdanning: fortid, nåtid og fremtid". Selve disputasen skjer fra 12.15-15.30.

Disputasen vil foregå i Auditorium G, der det er begrenset plass. Grunnet smittevernhensyn vil disputasen gjennomføres fysisk med enda flere begrensede antall plasser. Vi har i dag mulighet til å ha inntil 36 personer samlet i auditoriet, og tar derfor forhåndspåmelding fra dem som ønsker å delta fysisk. 

Det vil samtidig være mulig å følge disputasen digitalt.

Bedømmelseskomiteen består av første opponent Anne Tjønndal (førsteamanuensis ved Nord Universitet), andre opponent Josef Fahlen (professor ved Umeå universitet) og komitéleder Eivind E. Skille (professor ved Høgskolen i Innlandet.

Hovedveileder er professor Jon Helge Lesjø (HINN), mens professor Dag Vidar Hanstad (Norges Idrettshøgskole) er medveileder.

Emneord: disputas, ungdoms-OL Av Håkon Boye Bergum
Publisert 20. okt. 2021 14:39 - Sist endret 13. jan. 2022 13:04