Disputas: Undervisning i kroppsøving

Vår doktorgradsstipendiat Irina Buchard Erdvik skal 4. september forsvare sin doktorgrad om undervisning i kroppsøving.

Erdvik er tilknyttet Fakultet for helse- og sosialvitenskap som doktorgradsstipendiat, men tar doktorgraden sin ved Norges idrettshøgskole.

Tittelen på avhandlingen er «Kroppsøving som et utviklingsaktiva i ungdoms hverdagsliv. En relasjonell tilnærming til studier av grunnleggende behovstilfredsstillelse og utvikling av selvverd i kroppsøvingsfaget»

Høgskolen i Innlandet har finansiert dette ph.d.-prosjektet, der Erdvik har sett nærmere på hvordan undervisningen i kroppsøving fungerer for elevene.

Hun har spurt rundt 3000 elever på ungdoms- og videregående skole om selvfølelsen deres, hvordan kroppsøving er som fag med tanke på selvbestemmelse og mestring, samt deres potensielle idrettsdeltagelse på fritiden.

En av konklusjonene er at samtlige som er involvert i kroppsøvingsfaget har en jobb å gjøre for å tilfredsstille grunnleggende behov og utvikle selvfølelsen blant elevene.

Les mer om funnene i doktoravhandlingen på nettsidene til Norges idrettshøgskole.

Om disputasen:

Irina Buchard Erdvik forsvarer sitt doktorgradsarbeid på ph.d.-programmet Idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole 4. september 2020. Disputasen vil også strømmes.

Avhandlingens tittel er «Kroppsøving som et utviklingsaktiva i ungdoms hverdagsliv. En relasjonell tilnærming til studier av grunnleggende behovstilfredsstillelse og utvikling av selvverd i kroppsøvingsfaget»

  • Sted: Norges idrettsskole, Oslo, Aud. Innsikt
  • Tidspunkt for disputas: 12.15

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Første opponent Alex Garn, professor i Kinesiologi, Louisiana State University
  • Andre opponent Tor Söderström, professor i pedagogikk, Umea Universitet, Department of Education
  • Tredje opponent/administrator Susanna Hedenborg, Professor i idrettsvitenskap, Norges idrettshøgskole

Erdviks veiledere har vært professor Reidar Säfvenbom, Norges idrettshøgskole (hovedveileder), Dr. Tommy Haugen, Universitetet i Agder og professor Kjersti Mordal Moen, Høgskolen i Innlandet (begge medveiledere).

Emneord: disputas, kroppsøving, idrettshøgskolen Av Håkon Boye Bergum
Publisert 26. okt. 2021 13:25 - Sist endret 20. mai 2022 12:35