12. mai: Tvang utenfor institusjon

Det er store utfordringer i hvordan oppfølging av pasienter med tvangsvedtak i egen bolig gjennomføres, og hvordan samhandling mellom helsepersonell fungerer. Det kommer frem i doktorgraden til Maria Løvsletten som hun forsvarer 12. mai.

Portrettbilde av Maria Løvsletten

Maria Løvsletten disputerer 12. mai.

Foto: PR Holland

I Norge har vi en psykisk helsevernloven som gir mulighet til å følge opp mennesker med tvang i egen bolig som har alvorlige psykiske lidelser, som er til fare for seg selv eller andre og mangler samtykkekompetanse.

Denne ordningen kalles Tvang uten døgnopphold (TUD) og ble innført i 1961. Den iverksettes av spesialisthelsetjenesten, mens de fleste pasientene også mottar kommunale helsetjenester.

Maria Løvsletten jobber til daglig på Fakultet for helse- og sosialvitenskap i Elverum, men har de siste årene jobbet med en doktorgrad ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Hun har forsket på hvordan oppfølging av pasienter med TUD-vedtak gjennomføres, og hvordan samhandling mellom helsepersonell fungerer. 

De fleste pasientene med TUD-vedtak har en psykoselidelse som påvirker følelser, tanker og sanser. Flertallet av pasientene hadde mottatt oppfølging for sine psykiske helseplager i cirka ti år før de fikk sitt første TUD-vedtak. Vurdering av samtykkekompetanse som ble innført etter lov revidering i 2017, har endret praksis for vedtak.

Studien til Løvsletten fant at helsepersonell i kommunene manglet oppdatert kunnskap om psykisk helsevernloven.

Studien fant også utfordringer knyttet til samhandling mellom tjenestenivåene og mangler knyttet til individuell plan (IP) som samhandlingsverktøy og plan for rehabilitering, og at pasientene manglet en navngitt kontaktperson. 

Om disputasen:

Her i denne lenken finner dere Universitetet i Oslos informasjon om disputasen - blant annet lenker til stream 

Tittelen på avhandlingen er: "Management of patients with outpatient commitment in the mental health services"

  • Prøveforelesning: Klokka 10.15
  • Disputas: Klokka 12.15
  • Sted: Universitetet i Oslo, Domus medica, nye auditoriet 13

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Professor Stefan Sjøstrøm, Uppsala universitet, Sverige
  • Andreopponent: Professor Bente Weimand, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Tredjeopponent/leder av bedømmelseskomiteen: Professor Ragnhild Hellesø, Universitetet i Oslo
  • Disputasleder: Førsteamanuensis Edel Jannecke Svendsen, Universitetet i Oslo

Hovedveileder: Elisabeth Haug, overlege Ph.d., Sykehuset Innlandet

Medveiledere: Arild Granerud, professor Høgskolen i Innlandet. Tonje Lossius Husum, professor Universitetet i Oslo.

Høgskolen i Innlandet og Sykehuset Innlandet har finansiert dette ph.d.-prosjektet med 50 prosent hver.

Emneord: disputas, tvang Av Ole Martin Ringlund
Publisert 28. apr. 2022 11:40 - Sist endret 16. mai 2022 10:27