15. desember: Muskelceller og tilpasning til styrketrening

Yusuf Kahn er opptatt av hvordan musklene våre fungerer og hva som bestemmer muskelcellenes funksjon. Det har han skrevet doktorgrad om, og 15. desember forsvarer han avhandlingen sin.

Portrettbilde av Yusuf Khan

Yusuf Khan forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 15.12.2021.

Foto: Espen Kristiansen

Livsstilsrelaterte sykdommer er utbredt, og forekomsten av dem øker i befolkningen. Disse sykdommene er assosiert med aldring, en stillesittende livsstil og/eller dårlig kosthold.

Vanligvis henger de også sammen med tap av muskelstyrke, muskelmasse og endringer i muskelbiologi.

– Sistnevnte kan behandles og forebygges med styrketrening som stimulerer vekst og opprettholder helsen til muskulaturen vår, skriver Yusuf Kahn til inn.no.

Påskrudde og avskrudde gener

Det Yusuf har arbeidet med kan være vanskelig å forstå for de som ikke kjenner fagområdet bioteknologi godt, men her er et forsøk på å forklare hva han har fordypet seg i.

Yusuf har studert muskelcellenes våre, og har vært opptatt av deres evne til å tilpasse seg til trening og kosthold.

Muskulaturen er spennende fordi den endrer seg i stor grad med aktivitetsnivå. Trening gjør den sterkere og mer utholdende. Dette skyldes endringer inne i muskelcellene. 

Helt konkret har Yusuf Kahn undersøkt hvilke gener som er skrudd av, og hvilke gener som er skrudd på inne i selve muskelcellene, og hvordan dette endrer seg med trening. 

Selv om det er store individuelle forskjeller, har han funnet ut følgende:

  • Hos unge som trener styrke med lavt og moderat volum over lengre tid (~12 uker) skjer omtrent det samme inne i selve muskelen.
  • Dette gjelder også for eldre personer med og uten KOLS. Man har lenge visst at folk med KOLS har muskelceller som er annerledes enn hos friske motparter, og man har trodd at de reagerer annerledes på styrketrening. Responsene viser seg imidlertid å være nesten helt like. Det betyr at styrketrening ER effektivt for KOLS-pasienter. De kan rett og slett ha samme treningseffekt som andre eldre. 
  • Tilskudd av vitamin D ser ikke ut til å endre hvordan muskelcellene reagerer på lengre tids styrketrening. 

For å finne ut alt dette har Kahn brukt store datamengder fra tidligere forskning og laget en slags oppskrift på hvordan man kan studere slike datasett i muskulaturen.

Han har vist at riktig oppskrift er nødvendig for å få riktig innsikt.

Om disputasen:

Tittelen på avhandlingen er: «Computational strategies to study skeletal muscle transcriptome responses to resistance training».  

Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom: https://inn.zoom.us/j/68611786825?pwd=MzhsRGFOWXl6Tk02Mnh0ZGwrUHh0UT09

Webinar-ID: 68 611 786 825. Webinar passord: 804198

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er: “Inherently interpretable machine learning models versus explainable black box models in biomedical research.”

Disputas starter kl. 12.15.

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent professor Pål Sætrom (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
  • Andreopponent professor Jan Komorowski (Uppsala Universitet)
  • Tredjeopponent/administrator professor Elisabeth Kommisrud (Høgskolen i Innlandet).  

Disputasleder er prodekan Øyvind G. Antonsen.

Kandidatens hovedveileder har vært førsteamanuensis Rafi Ahmad, medveileder professor Stian Ellefsen.  

Påmelding til disputas:

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensninger på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesningen og disputas. Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på disputas. Vi minner ellers om å holde god avstand. 

Hvis du vil sitte i salen under prøveforelesning og disputas må du melde deg på med nettskjema. 

Det er påbudt med bruk av munnbind når en går inn og ut av auditoriet. Munnbindet kan tas av når en sitter på plass i auditoriet.

Veileder for bruk av Zoom: 

Disputasen strømmes via Zoom Webinar. Doktoranden, disputasleder og det interne komitemedlemmet sitter i auditoriet. Første- og andreopponenten sitter i hvert sitt rom og er med digitalt.  

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid. Disputasleder vil presentere eventuelle ex auditorio innlegg. 

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings". 

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner 

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere. 

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm. 

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til  mehran.amirnejad@inn.no.

Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Emneord: styrketrening, disputas Av Ole Martin Ringlund
Publisert 2. des. 2021 08:06 - Sist endret 14. des. 2021 14:17