Disputas: Tilpasse oss endringer

Rolf Findsrud disputerer ved Høgskolen i Innlandet onsdag 16. desember 2020.

Hva er det som gjør at noen får mer ut av ressursene de har tilgjengelig enn andre? Og, hva er det som gjør at noen, gang på gang, klarer å komme med nye måter å skape verdi?

Dette har Rolf Findsrud undersøkt i sin avhandling «Teoretisering av ressursintegrering: Studier av aktører og tjenesteinnovasjon i dynamiske kontekster». Finsrud disputerer ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor 16.desember.

Han har forsket på hvordan aktører best mulig bruker sine ressurser i omgivelser som er i konstant endring. I likhet med kroppen som trenger hjertet for å pumpe blod til hele kroppen for å overleve, trenges individer og bedrifter som bruker ressurser og samskaper verdi i et samfunn.

Avhandlingen bidrar til å teoretisere fenomenet “resource integration” gjennom å forske på aktørers evne til effektivt å bruke kunnskap og ferdigheter til å skape verdi og utvikle innovative løsninger for tjenester.

Evnen til å kontinuerlig tilpasse seg endringer, være ressurssterk og kreativ, samt kunne løse problemer under stress noen av de viktigste evnene aktører trenger.

Findsrud starter avhandlingen med å referere til 80-tallshelten MacGyver fra tv-serien med samme navn, den rådsnare agenten som brukte skolisser, binderser og det han ellers fant rundt seg på utradisjonelle måter for å komme seg ut av problemer. I hverdagen må vi alle bruke de ressursene vi har for å tilpasse oss endringer og løse problemer, skriver Findsrud. 

Om disputasen:

Rolf Findsrud disputerer ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat ved Høgskolen i Innlandet 16.12.2020. 

Tittelen på avhandlingen er "Teoretisering av ressursintegrering: Studier av aktører og tjenesteinnovasjon i dynamiske kontekster".

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesning og disputas. Dersom du ønsker å delta fysisk, må du melde deg på i forkant.

Alle er velkomne til å delta via Zoom (se instruksjoner under). 

  • Sted: Auditorium M202, Rena og på Zoom
  • Prøveforelesning: onsdag 16. desember kl. 1015. Tema for prøveforelesning er: “The practical relevance of service innovation research”
  • Disputas: onsdag 16. desember kl. 1215

Lenke til Zoom  (webinar ID: 66 764 036 906. passord: 976732) 

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent universitetslektor Markus Fellesson (Karlstads unviersitet), andreopponent professor Elina Jaakkola (University of Turku, Finland), og tredjeopponent/administrator professor Per Skålén (Høgskolen i Innlandet og Karlstads universitet).

Disputasleder: Peer Jacob Svenkerud, dekan ved Handelshøgskolen Innlandet.

Hovedveileder: professor Bård Tronvoll, Høgskolen i Innlandet, medveileder: professor Bo Edvardsson, Karlstads universitet.

Emneord: disputas, endring, tilpasse oss, tilpasning Av Erlend Moe
Publisert 26. okt. 2021 14:55 - Sist endret 13. jan. 2022 13:04