Disputas: Tilpasning og effekt av styrketrening

Daniel Hammarström på Seksjon for helse- og treningsfysiologi på Høgskolen i Innlandet disputerer 14. juni.

Portrettbilde av Daniel Hammarstrøm

Daniel Hammarström har jobbet med effekten av styrketrening i sin doktorgrad

Hammarstrøm har vært tilknyttet et doktorgradsprogram på Gymnastikk- og idrettshøgskolen i Stockholm (GIH) og disputasen vil foregå der.

– Hensikten med denne avhandlingen var å sammenligne tilpasninger til, og effekter av, styrketrening med lavt og moderat volum hos utrente individer. Videre ønsket jeg å beskrive de mekanismene som bidro til tilpasningene, skriver Daniel Hammarström til inn.no.

Resultatene fra den første delstudien viser at moderat treningsvolum generelt gir de beste resultatene når det gjelder økt styrke og muskelmasse, og at dette er knyttet til dannelsen av muskelens «fabrikker», ribosomene.

Men ikke alle responderer betydelig bedre på økt treningsvolum, noe som gir muligheter for å tilpasse og dermed optimalisere treningen for den enkelte.

Videre undersøkte Hammarström hvordan tidsforløpet ser ut for nydanningen av ribosomer som svar på styrketrening. Resultatene viser at nydanningen av «proteinfabrikker» er en tidlig prosess i tilpasningen til styrketrening. Dette er viktig for det endelige resultatet av treninga. 

Funn i avhandlingen:

  • Styrketreningsvolum er en viktig treningsvariabel da økt treningsvolum, fra lavt til moderat, gir økt sannsynlighet for større muskelvekst og økning av muskelstyrke
  • Tidlig akkumulering av ribosomer er viktig for treningsinduserte muskeltilpasninger
  • Akkumulering av ribosomer skjer tidlig som svar på styrketrening, og påvirkes av treningsopphold
  • Økt uttrykk av ribosomale gener som svar på styrketrening påvirker måten vi analyserer uttrykk av andre gener

Avhandlingens tittel er:  "Determinants of intra-individual variation in adaptability to resistance training of different volumes"

Sted: GIH:s aula og digitalt via Zoom

Hovedveileder har vært professor Stian Ellefsen på Høgskolen i Innlandet. Biveileder er professor Bent R Rønnestad, også på HINN, og professor emerita Eva Blomstrand på GIH.

Disputasleder er professor Peter Schantz, GIH.

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Professor Anna Krook, Karolinska Institutet
  • Professor Adam Sharples, Norweigan School of Sport Sciences
  • Professor Abram Katz, GIH
Emneord: disputas, styrketrening Av Ole Martin Ringlund
Publisert 5. nov. 2021 14:26 - Sist endret 20. mai 2022 11:19