Disputas: Språkhjelpere i norskundervisningen

Marianne Eek forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 3. mai 2021.

Portrett Marianne Eek

Marianne Eeks doktorgradsprosjekt er en intervjustudie og en klasseromsstudie som gir innsikt i voksne nyankomnes erfaringer med norskopplæring både i klasserommet og i hverdagslivet.

Lenke til avhandling 

Hun disputerer med avhandlingen «Språkhjelpere, investering og sosial rettferdighet. En undersøkelse av bruk av språkhjelpere i norskopplæringen for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn» ved ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, PROFF, ved Høgskolen i Innlandet.  

Studien viser at bruk av flerspråklige assistenter eller «språkhjelpere» gjør norskundervisningen mer tilgjengelig og forståelig for deltakerne i studien, og at det bidrar til erfaringer av anerkjennelse og trygghet.

Uten språkhjelpere den første tiden erfarer deltakere at de blir stresset, passive og fremmedgjort, og som «Semira» utrykker det: «Det var bare å gå til skolen, og å være der uten å få med seg noen ting, og så gå tilbake igjen.»

Studien viser også at deltakerne opplever det utfordrende å praktisere norsk utenfor klasserommet.

«Abbas» sier for eksempel: «Det største problemet er at alt vi lærer her på skolen forblir her på skolen. Jeg har ingen der ute jeg kan snakke med».

Doktorgradsprosjektet belyser at voksne nyankomnes investering i andrespråkslæring har sammenheng med forhold som kan knyttes til identitetkapital og ideologi. Dette dreier seg blant annet om voksne nyankomnes roller som aktive eller passive deltakere i klasserommet, om det blir mulig å bygge videre på egen språklig kapital i tilegnelsen av ny språklig kapital og om hvilke språkideologier som preger klasserommet.

Om disputasen:

Marianne Eek forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet PROFF ved Høgskolen i Innlandet 03.05.2021. 

Tittelen på avhandlingen er « Språkhjelpere, investering og sosial rettferdighet. En undersøkelse av bruk av språkhjelpere i norskopplæringen for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn». 

  • Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom (Webinar ID: 61437672002. Passcode: 010482).
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er "Motivasjon og/eller investering? Teoretiske og analytiske utfordringer for forskning på språklæring i det flerspråklige klasserommet nå og i fremtiden".
  • Disputas starter kl. 12.15. 

Hvis du vil sitte i salen under prøveforelesning og disputas, må du grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset melde deg på i forkant ved å sende epost.

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent Professor Tommaso Milani (Göteborgs universitet), andreopponent Universitetslektor fil.dr. Jenny Rosén (Stockholms universitet) og tredjeopponent/administrator Professor Guri Bordal Steien (HINN). 

Disputasleder er dekan Morten Ørbeck.

Kandidatens hovedveileder har vært professor Marte Monsen, medveileder professor Lars Anders Kulbrandstad.

Emneord: disputas, norskopplæring, språkhjelpere, nyankomne Av Erlend Moe
Publisert 26. okt. 2021 15:27 - Sist endret 20. mai 2022 11:50