Disputas: Språk i sosialtjenesten

Marit Godeseth forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 14. desember 2020.

Marit Godeseth

Godeseth disputerer med en avhandling om hvordan det i sosialt arbeid er mulig å ta perspektivet til den andre.

Hennes overordnede hensikt er å vise verdien av å fokusere på «språk i bruk», med referanse til Ludwig Wittgenstein og hans sene språkfilosofi. 

Forskningsspørsmålet i avhandlingen «Språkspill møter språkspill – Wittgenstein som inngang til å ta den andre sitt perspektiv i sosialt arbeid» belyses for det første gjennom nærlesning av noen utvalgte fagtekster som omhandler kunnskapsgrunnlaget i sosialt arbeid. 

Om disputasen:

Marit Godeseth forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet 14.12.2020. 

Tittelen på avhandlingen er « Språkspill møter språkspill – Wittgenstein som inngang til å ta den andre sitt perspektiv i sosialt arbeid». 

  • Sted: Auditorium A, Campus Lillehammer.
  • Prøveforelesning kl. 1015. Tema for prøveforelesning er: «Faglig brukerperspektiv versus brukerens perspektiv: Hvordan kan saksbehandlere i NAV i sine samtaler med klientene nyttiggjøre seg avhandlingens språk-i-bruk-tilnærming?»
  • Disputas kl. 1215. 

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesning og disputas. Dersom du ønsker å delta fysisk, må du melde deg på i forkant via denne lenken

Alle er velkomne til å delta via Zoom (se instruksjoner under). 

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent universitetslektor, PhD Charlotte Wegener (Aalborg universitet), andreopponent professor Torbjørn Herlof Andersen (NTNU Gjøvik), og tredjeopponent/administrator professor Halvor Fauske (Høgskolen i Innlandet).

Disputasleder: Kathrine Skretting, rektor ved Høgskolen i Innlandet

Hovedveileder: professor Ole-Petter Askheim, Høgskolen i Innlandet, medveileder: professor Ingrid Guldvik, Høgskolen i Innlandet.

Emneord: disputas, språk, sosialtjenesten Av Erlend Moe
Publisert 26. okt. 2021 14:03 - Sist endret 13. jan. 2022 13:04