Disputas: Spermier og oksers fertilitet

Birgitte Narud på Institutt for bioteknologi i Hamar forsvarer doktorgradsarbeidet sitt torsdag 20. mai 2021.

portrettbilde Birgitte Narud

Birgitte Narud reiste ikke langt for å få seg en høyere utdanning.

– Da jeg startet på doktorgraden i august 2017, var det ikke et eget doktorgradsprogram i Hamar som det er nå. Derfor har jeg vært tilknyttet Universitetet i Oslo, sier Birgitte.

Fra Ringsaker gikk nemlig veien til Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi i Hamar. Der har hun som en av veldig få, kanskje den første, fullført utdanningen sin fra bachelor, via master og altså nå doktorgrad.

Stipendiaten har sett på underliggende faktorer i spermier og hvordan de kan påvirke fruktbarheten hos okser.

I avhandlingen «Reproductive potential and semen attributes in Norwegian Red bulls» har Birgitte Narud og medarbeidere vist at noen spesifikke parametere hos spermier påvirker fertiliteten hos okser av rasen Norsk Rødt Fe.

Flere egenskaper i sæd og spermier, inkludert biokjemiske stoffer (metabolitter) i spermienes stoffskifte samt påvirkning av miljøfaktorers betydning for gen-uttrykk (DNA-metylering), er analysert.

De fant at små aldersforskjeller hos unge okser påvirket flere sædkvalitetsparametere, sædproduksjonseffektivitet og nivået av metabolitter i sæd. Likevel var de yngste oksene modne nok til at sæden deres var befruktningsdyktig. Ved sammenlikning av okser med høy og lav fruktbarhet ble det blant annet avdekket at graden av fragmentert DNA i spermiene hadde størst betydning for oksenes fertilitet.

Budskapet fra studien er at tradisjonelle metoder for analyse av sædkvalitet kun forklarer en liten del av oksenes fertilitet. 

Om disputasen

Birgitte Narud på institutt for bioteknologi i Hamar forsvarer doktorgradsarbeidet sitt ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo torsdag 20. mai.

Tittelen på avhandlingen er: «Reproductive potential and semen attributes in Norwegian Red bulls»

Disputasen vil bli gjennomført digitalt via Zoom:

Prøveforelesningen starter klokken 10.15 (Tittel for prøveforelesning: "How will management and handling of semen during artificial insemination affect pork reproduction")

Disputasen starter klokken 12.15.

Bedømmelseskomiteen

  • Første opponent: Professor Ann Van Soom, Fakultet for veterinærmedisin, Ghent University, Belgia
  • Andre opponent: Professor Poul Hyttel, Institutt for veterinær- og dyrevitenskap, Københavns Universitet, Danmark
  • Tredje medlem og leder av evalueringskomiteen: Professor Bjørn Steen Skålhegg, Universitetet i Oslo

Forsvarsleder

Professor Christian Drevon, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Elisabeth Kommisrud, Professor, Høgskolen i Innlandet

Emneord: disputas, spermier, okser, fertilitet Av Ole Martin Ringlund
Publisert 26. okt. 2021 15:30 - Sist endret 20. mai 2022 12:30