9. september: Små pattedyr i en verden i forandring

Giulia Ferrari har sett nærmere på hvordan klima og miljø påvirker livene til små pattedyr i Norge og Italia. 9. september forsvarer hun doktorgradsarbeidet sitt.

Bilde av Giulia Ferrari i fjellet

Giulia Ferrari har vært høyt og lavt i arbeidet sitt med doktorgraden. Hun har blant annet studert små pattedyr i sør og nord og som lever på forskjellig høyde over havet.

Foto: Privat

Giulia har gjennomført ph.d.-en sin på Evenstad på doktorgradsprogrammet Anvendt økologi og bioteknologi.

Et økende menneskelig fotavtrykk på jorden påvirker miljøgradienter og endrer populasjoner av ville dyr og økologiske samfunn. Slike endringer gir konsekvenser for smitte av sykdommer i naturen.

– Det vil derfor være viktig i et økologisk perspektiv å forstå prosessen av smitte og utbredelse av sykdommer, samt mønster i vertparasitt-patogener, i en verden med klima- og globale endringer, skriver Giulia Ferrari til inn.no.

Dette prosjektet har studert drivere av sammensetning og demografi til økologiske samfunn av små pattedyr, kaskadeeffekter på mengden parasitter og omløp av vanlige og nye smittsomme sykdommer.

Studien ble gjort ved å fange små pattedyr i levendefeller.

– I et felteksperiment ble mattilgangen manipulert på tvers av breddegrader, Norge og Italia, og over en høydegradient fra 500 til 2.500 meter over havet, forteller Ferrari videre.

I kombinasjon med labanalyser og nye beregningsmetoder ble konsekvensene av miljøforandringer på populasjoner av små pattedyr, utbredelsen av arter og omløpsintensitet til flått og sykdommer evaluert. 

Hovedfunn i doktorgraden:

 • Klima, sesongvariasjoner og mattilgang har en innvirkning på overlevelse, utbredelse og tetthet av små pattedyr.
 • God mattilgang på begrensede områder utløser konkurranse mellom arter av smågnagere på sørlige breddegrader i Europa. 
 • Høy tetthet og ansamlinger av både små (smågnagere) og store (hjortedyr) verter, kombinert med høy tetthet av flått øker forekomst av flåttbårne sykdommer.
 • Mindre begrensende klima og miljøforhold regulerer den geografiske utbredelsen av små pattedyrarter, og følgelig flått, i fjellhabitat.
 • Klimaendring fører til at noen arter, for eksempel vanlige smågnagerarter, endrer sin utbredelse for å ta i bruk høyereliggende områder. Det fører til at vanlige patogener, inkludert encellede dyr, får en større rolle i næringsnettet. 

Kontakt:

Bilde av Giulia Ferrari
Stipendiat
E-post
giulia.ferrari@inn.no

Om disputasen:

Tittelen på avhandlingen er: «Small mammals in a changing world: distributional, demographic and behavioural responses to environmental heterogeneity with implications for host-parasite-pathogen relationships». 

Sted: Auditorium Ole Olsen på studiested Evenstad og digitalt via Zoom og denne lenken: https://inn.zoom.us/j/63530129223?pwd=U3JYN0UvL0txWFM4bUJlRy9Ja1VIZz09

Web-ID: 635 3012 9223 Passord: 604743

Prøveforelesningen starter kl. 11:15. Emnet er: “Climate-driven emergence of diseases in small mammals: direct and indirect pathways and implications for conservation and management”

Disputas starter kl. 13:15. 

Bedømmelseskomiteen består av:

 • Førsteopponent: Ph.d. Erik Beever (USGS Northern Rocky Mountain Science Center)
 • Andreopponent: Ph.d. Otso Huitu (Natural Resources Institute Finland)
 • Tredjeopponent/administrator: Professor Barbara Zimmermann (INN). 

Disputasleder er: Prodekan forskning, Øyvind G. Antonsen.

Kandidatens hovedveileder har vært: Førsteamanuensis Olivier Devineau, PhD Francesca Cagnacci (Fundazione E. Mach) og Valentina Tagliapietra (Fondazione E. Mach).

Veileder for bruk av Zoom

 • Disputasen strømmes via Zoom Webinar.
 • Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".
 • Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner
 • Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.
 • Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.
 • Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no
 • Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Arrangør

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi og Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi

 

Emneord: disputas, små pattedyr Av Ole Martin Ringlund
Publisert 30. aug. 2022 10:14 - Sist endret 14. sep. 2022 11:41