Disputas: Private kjeder og pedagogikken i barnehagen

Hanne Fehn Dahle forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 18. desember 2020.

Avhandlingen undersøker inntoget av større, private barnehagekjeder i Norge. Ivaretar de eller bryter de med den norske barnehagepedagogiske tradisjonen?

Hanne Fehn Dahle har analysert barnehageårsplaner og gjort kvalitative forskningsintervjuer, for å undersøke hvilken betydning den nye eierstrukturen i barnehagesektoren kan ha for verdiene og pedagogikken i barnehagen. 18.desember disputerer hun med avhandlingen "Butikk eller pedagogikk? En studie av store private barnehagekjeder i Norge".

Et sentralt spørsmål er om barnehagekjedenes merkevarebygging og konsepter bygger på barns interesser, eller om de bygger på eiernes interesser. Dersom barnehager blir sett på som forretninger som konkurrerer i et marked for å selge sine produkter, kan markedsinteresser komme til å overstyre barns interesser.

Fehn Dahle viser at eiere av store, private barnehagekjeder ser ut til å bryte med den norske barnehagepedagogiske tradisjonen ved å ta kontroll over faglige tema gjennom definerte standarder og utbyttegarantier.

Kjedene vektlegge læring i større grad enn omsorg, hvile og lek. I årsplanene deres argumenteres det for at formålet med utdanning i barnehagen er å optimere elevers skoleprestasjoner.

Fehn Dahle mener å se en potensiell maktforskyvning der barnehagelærere mister innflytelsen over profesjonsfeltet til fordel for private eieres økonomiske interesser.

Barnehagesektoren i Norge har vært preget av mange små private eller kommunale barnehager der barnehagelærerne har styrt praksis og pedagogikk. Ideer om barndommens frihet, barns selvutfoldelse og barndommen som en livsfase med egenverdi har stått sterkt.

Dette kan nå være i endring med de store, kommersielle barnehagekjedene, noe som kan få betydelig innvirkning på både barnehagepedagogikken, barnehagelærernes autonomi og barns oppvekstvilkår.

Om disputasen:

Hanne Fehn Dahle disputerer ved ph.d.-programmet Barn og unges kompetanseutvikling og deltakelse ved Høgskolen i Innlandet 18.12.2020. 

Tittelen på avhandlingen er "Butikk eller pedagogikk? En studie av store private barnehagekjeder i Norge."

  • Disputasen gjennomføres i auditorium A i HINNs lokaler på Storhove, Lillehammer
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15 med emnet «Internasjonale og nasjonale perspektiver på "schoolification" av barnehageinstitusjoner» .
  • Disputas kl. 12.15

Påmelding til deltakelse i auditoriet:
Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensninger på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesningen og disputas. 

Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på disputas. Vi minner ellers alle om å holde god avstand.

Alle som er til stede på disputas blir bedt om å registrere seg med tanke på smittesporing, og vi ber deg derfor melde deg på.

Disputasen blir strømmet:

Disputasen vil bli strømmet direkte på Zoom (Web-ID: 69392017696. Passord: 005423).

Personer som ønsker å opponere ex auditorio bes om å sende melding til disputasleder på mobil 93843072. Slike bidrag sendes i pausen mellom 1.og 2. opponent, og skal være godt forberedt og presise. Vennligst ikke bruk chat-funksjonen i Zoom.

Bedømmelseskomiteen: 

Førsteopponent professor Tom Are Trippestad (Høgskulen på Vestlandet), andreopponent ph.d. lektor Annegrethe Ahrenkiel (Roskilde Universitet) og tredjeopponent førsteamanuensis Stine Vik (Høgskolen i Innlandet). 

Hovedveileder er professor Solveig Østrem, medveileder professor Harald Thuen. 

Emneord: disputas, private barnehager, pedagogikk, barnehagekjeder Av Erlend Moe
Publisert 26. okt. 2021 15:07 - Sist endret 13. jan. 2022 13:04